• Masáže - Lymfodrenáže
 • Kurzy a semináře
 • Ubytování
 • Pobyty s programem
 • Kontakt • MOTTO: „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ Seneca


  Váchová masáž

  Hana Váchová – odborný profil

  Vzdělání
  1983 SZŠ-České Budějovice obor zdravotní sestra
  1989 ARIP – odborná specializace pro práci na JIP nebo na sále – zaměření interna, kardiologie
  1997 rekvalifikace – Masér pro zdravotnická zařízení
  další doplňkové kurzy:
  1997 Manuální lymfodrenáž na IDV PZ v Brně + 3 měsíce odborná stáž u MuDr. Bechyně, Kurz v míčkové facilitační technice u respiračních onemocnění
  1999 Kurz komunikace a komunikační dovednosti na Pražské psychoterapeutické fakultě
  2001 Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
  2004 Zdravý životní styl v prevenci civilizačních poruch, prevence a léčba obezity
  2004 Reflexní terapie ploskou nohy
  2004 Návštěva Lymfokliniky prof. Schingaleho v Německu
  2005 Kurz znakového jazyka
  2005 Konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit
  2005 Komplexní léčba obezity
  2005 Seminář Spinální problematika
  2007 Cesta k modernímu ošetřovatelství
  2007 Komplexní léčba obezity a ošetřovatelská péče
  2008 Angiologické dny
  2008 Dech a hlas v rehabilitaci
  2008 Nové léčebné a ošetřovatelské trendy v lymfologii ,( Vlasák + Schingale, Zlenice)
  2008 Nordic walking – instruktor I + II. stupeň
  2009 Noha – funkce, diagnostika a léčba
  2010 Lymph taping – kurz pořádaný Centrem preventivní medicíny Prevence 2000 MUDr René Vlasák Praha 2 a Lympho-Opt cliníc Dr.med.F.-J.Schingale Hohenstadt, přednášející Clara Feenstra
  2011 Pedagogicko- psychologický základ pro lektory klinické praxe a specializačního vzdělávání – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
  2012 Základy proklientské komunikace
  2012 Inovativní přístupy ve výuce ošetřovatelství
  2013 Lávové kameny, Hot Stones
  2016 Kineziotejpování
  2016 Kurz spirální stabilizace páteře
  2016 Autorizovaná osoba. 'MSMT-10207/2016' pro kvalifikaci "69-037-M-Sportovní masáž"
  2022 Rekvalifikační kurz pedikúra se základy podologie (přístrojová pedikura, ortonyxie a špony Podofix a Ross Fraser, okluze, nehtová protetika, individuální silikonové korektory)

  Praxe:
  1983-1994 FN zdravotní sestra – odd.interna, kardiologie, stomatologický sál
  1994-1997 OSVČ pracuji samostatně jako masér – klasické a sportovní masáže
  1997 – klinika rehabilitace – pracuji jako zdravotní sestra lymfoterapeut + soukromá praxe
  (zkušenosti s primárním a sekundárním lymfedémem, s otoky po operaci, po úrazu apod., lymfodrenáže v regeneraci či jako doplněk při léčbě obezity)
  2006 – Francie, Compiegne – výměna zkušeností z lymfoterapie 14 denní pobyt v lymfologické ambulanci + lektorská činnost

  Spolupráce s:
  Centrem preventivní medicíny MuDr. Vlasáka
  Pacientskými sdruženími Portus Teplice a Mammahelp – edukační činnost
  Fyzio-mamma – (rehabilitační program + lymfo-terapie pro ženy po ablaci prsu – rekondiční pobyty u moře
  organizované výše jmenovanými společnostmi)
  Centrem regeneračního vzdělávání Dexter Academy – www.masaze-kurzy.cz
  A+G Flora
  Vrcholovými sportovci – regenerace po zranění a prevence úrazů
  MUCOS Pharma.cz, s.r.o. – lektor v rámci edukačního projektu "Léky systémové enzymoterapie", který je garantován Českou lékárnickou komorou

  Přednášky
  Prevence otoku u pacientek po operaci prsu – Fysio mamma
  Dechové cvičení u – lymfedému – Lymfologický kongres
  Co je lymfa?
  Využití lymfodrenáží v regeneraci
  Naše zkušenosti s terapií lymfedému
  CDT (komplexní dekongestivní terapie)
  Lymfedém po operaci prsu – seminář pro chirurgické sestry pravidelně 4x ročně
  Co všechno může být lymfedém
  Sudeckův syndrom
  Lymfoterapie ve Francii
  Význam lymfoterapie v traumatologii a ortopedii
  Lymfedem komplikace po operacích hlavy a krku
  Lymfedem + léčba + nordick walking
  Lymfedém + emzymy
  Rozvoj lymfedému u pacientky s KRBS,
  Chirurgická léčba lymfedému a penisu – spoluautor
  Svízele v provádění CDT u primárního lymfedému kojence.
  Možnost využití CDT při léčbě diafyzárních zlomenin


  Kongress 2006

  Lymfologický kongres, Pardubice. Tradiční setkání předních odborníků v lymfologii s mezinárodní účastí.

  publikované články

  Česká televize - Sama doma (8. 3. 2012), Lymfatická drenáž

  Článek v knize Rehabilitace v klinické praxi – www.galen.cz

  Co všechno může být lymfedém

  Jak vzniká lymfedém

  Manuální lymfodrenáž lymfedému hlavy a krku

  Farmakologie lymfedemu, v časopise Podpůrná léčba číslo 3 ročník 2021.

  stála nabídka

  Manuální lymfodrenáž je jemná hmatová technika ovlivňující lymfatický systém, používá se k léčbě lymfatických otoků. Zkušenosti z praxe ukazují, že tato technika má své místo při terapii poúrazových stavů, ve sportovní medicíně, v regeneraci, jako doplněk při léčbě obezity, celulity a v prevenci civilizačních chorob.
  Reflexní masáž ploskou nohy je doplňková metoda alternativní medicíny, při této metodě je stimulováno nejméně 70 000 nervových zakončení v plosce chodidla. Cílem je podpora homeostázy organismu, navození relaxace, svalové uvolnění, snížení napětí jak fyzického tak psychického.

  Klasická masáž celotělová, částečná je hmatová technika ovlivňující svaly. Cílem je relaxace, regenerace, uvolnění svalového napětí, příprava a stimulace svalů před sportovním výkonem i po….

  Míčkování je facilitační metoda, při které se používají měkké molitanové míčky různých průměrů. Cíl: relaxace, regenerace svalů hrudníku ale i ostatních, zpočátku se metoda využívala k uvolnění mezižeberních svalů i dětí, ale i dospělých trpících astmatem. Nyní má využití i u jiných diagnóz.

  Edukační pohovor instruktáž: na téma cvičení či léčba otoků, zodpovím vaše otázky nebo je možná instruktáž člena rodiny

  Lymfo tejping: podpůrná metoda k léčbě otoků lymfatického původu, je to vlastně permanentní lymfodrenáž. Má stejné indikace i kontraindikace. Používá se lepení tejpovacích pásek tak, že je základna ve zdravých lymfatických uzlinách a proužky v místě otoku. Výborná je také k léčbě poúrazových otoků, hematomů…

  Přístrojová pedikúra,nehtová protetika

  Váchová masáž Váchová masáž

  ceník služeb

  SlužbaDobaCena
  Manuální lymfodrenáž60 min.550 Kč
  Reflexní masáž plosky nohy60 min.350 Kč
  Akupresurní masáž obličeje30 min.250 Kč
  Klasická masáž30 min.300 Kč
  Edukační pohovor, instruktáž30 min.200 Kč
  Míčkování30 min.250 Kč
  Nordic-walking60 min.150 Kč
  Tejpování
  150 Kč
  Pedikúra přístrojová
  500 Kč